Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Międzynarodowych Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju, przy wsparciu Partnerów: Nadleśnictwa Zdroje ze Szczytnej oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o., wydało album „Moniuszko, jakiego nie znacie”.

Jest to książka podsumowująca 57. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju w 200. rocznicę urodzin kompozytora, ale myliłby się ten, który uznałby, że to proste opisanie koncertów i artystów. Ze stosunkowo niewielkiej objętościowo pozycji można się bowiem dowiedzieć bardzo wiele i przekonać, jak mało wiemy o ojcu polskiej opery narodowej. Białoruska muzykolog Sviatlena Niemahay przybliża czytelnikowi praktycznie nieznane w Polsce rodzinne strony Moniuszki, historię jego bliskich, majątku i okolicy, w której dorastał. O znaczeniu Mińszczyzny w twórczości kompozytora mówi Emilian Madey, pianista, pomysłodawca i autor projektu odkrywającego współczesnym Europejczykom pieśni Moniuszki. Jest też kolejna właściwie nieznana szerszemu odbiorcy twarz kompozytora – jego młodzieńcza twórczość sceniczna.

Książka „Moniuszko, jakiego nie znacie” będące w jakimś sensie sentymentalną podróżą w przeszłość i tradycję polskiej kultury (nie tylko muzycznej), nabiera szczególnego znaczenia wobec aktualnej sytuacji na Białorusi – Stanisław Moniuszko, tak jak Tadeusz Kościuszko czy Michał Ogiński jest bowiem bohaterem wspólnej historii i pamięci Polaków i Białorusinów, przypominając o tym, co łączyło te dwa narody.

Partnerzy Albumu