W dniu urodzin Stanisława Moniuszki, Patron Honorowy 60. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MONIUSZKOWSKIEGO Senator RP Aleksander Szwed wraz z członkami zarządu Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego Ewą Miklas i Grzegorzem Jungiem złożyli pod pomnikiem Ojca Opery Narodowej symboliczną wiązankę kwiatów.

Od lewej: Prezes Zarządu MTK Grzegorz Jung, Senator RP Aleksander Szwed, Członek Zarządu MTK Ewa Miklas

Rok 2022 jest dla nas szczególny – przypadają w nim dwie, ważne dla kultury i narodu polskiego, rocznice: 150-lecie śmierci narodowego kompozytora i patrona naszego Festiwalu – Stanisława Moniuszki oraz 60-lecie Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju.