Dzień pierwszy

Fot. Anita Wojcinowicz

Dzień pierwszy – środa

Fot. Przemysław Sowiecki

Dzień drugi

Fot. Anita Wojcinowicz

Dzień drugi – czwartek

Fot. Przemysław Sowiecki

Dzień trzeci

Fot. Anita Wojcinowicz

Dzień trzeci – piątek

Fot. Przemysław Sowiecki

Dzień czwarty

Fot. Anita Wojcinowicz

Dzień czwarty – sobota

Fot. Przemysław Sowiecki

Dzień piąty

Fot. Michał Rybarczyk