60. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego

w Kudowie-Zdroju

Jego Ekscelencja Biskup Świdnicki Marek Mendyk
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
Minister-członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk
Poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź
Senator RP Aleksander Szwed
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski